Meer bewegen voor ouderen (MBVO)

Verbeteren van spierkracht om dagelijkse handelingen zonder veel moeite te kunnen doen. Dit gebeurt door oefeningen op een stoel waarbij alle spieren aan bod komen. Ook gaat het om plezierbeleving en zelfontplooiing. Door dit samen in een groep te doen, onder begeleiding van een deskundige, ontstaan sociale contacten met andere mensen van dezelfde leeftijd.

Wanneer kunt u bij ons terecht?

Elke woensdag vanaf 10.00 – 12.30 uur in Zaal 6.

Contactgegevens

Docente Gerrie van Beek
tel. 06 – 196 804 25
Email: gerrie.van.beek@hetnet.nl