Informatie

In De Oase zijn 3 studiekringen actief. De studiekringen bestaan uit een gemêleerde groep 55+ers, die eens per week of per 2 weken bij elkaar komt met het doel in een open en prettige sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te delen over diverse onderwerpen. Meestal wordt het eerste uur besteed aan het uitwisselen van ervaringen van de leden van de laatste week. In het tweede uur wordt het actuele onderwerp besproken.

De leden kunnen zelf de meest uiteenlopende onderwerpen aandragen. Zo kan het gaan over reizen, architectuur en erfgoed, hobby’s, literatuur, geschiedenis, of actuele onderwerpen.Hoe groter de verscheidenheid, hoe interessanter voor de toehoorder.

Het lid dat de voordracht houdt, verzamelt gerichte informatie over een onderwerp, presenteert het en toetst zijn of haar mening aan die van de anderen.

Soms wordt er een gastspreker uitgenodigd of worden excursies rondom een thema georganiseerd.

Bent u iemand die open staat voor nieuwe contacten en die trouw wil deelnemen aan de bespreking van de gekozen onderwerpen en één tot twee keer per jaar een onderwerp wil presenteren, dan bieden onze studiekringen u die mogelijkheid. Deelname is een aanvulling op uw kennis en inzichten en biedt bovenal ontspanning en gezelligheid.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

Studiekring 1 Kopzorg

Dag: donderdag, alle even weken, oktober t/m april

Tijd: 14.00-16.00 uur | zaal 4a

Studiekring 2 

Dag: vrijdag

Tijd: 09.30 – 12.00 uur | zaal 2

Studiekring 3

Dag: woensdag om de 14 dagen

Tijd: 13.30-15.30 uur

 

Contactgegevens

Studiekring 1 Kopzorg:

Lidi Verhoeven, T. : 0313 – 415 233

Studiekring 2:

Henk van Manen, T. : 0313 – 414 503

Studiekring 3:

Dhr. Buter, T.: 0313 – 427363

R. Mekkelholt, T.: 026 – 4952643