Activiteitencommissie Oase

Het bestuur van De Oase zoekt regelmatig leden voor de nieuwe Activiteitencommissie Oase.

Het doel van de activiteitencommissie is het opzetten en begeleiden van nieuwe activiteiten vanaf het initiatief tot een zelfstandige activiteit. Ook de organisatie van eenmalige activiteiten komt regelmatig voor. Daarbij zijn vooral nieuwe ideeën en initiatieven vanuit de inwoners van Dieren een belangrijk uitgangspunt.

Er melden zich regelmatig mensen bij De Oase die een nieuwe activiteit willen starten. Wanneer het om een haalbaar initiatief gaat, pakt De Oase dit samen met de initiatiefnemer op en wordt een eerste activiteit georganiseerd.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • voor welke doelgroep is de activiteit bedoeld?
  • is het een eenmalige activiteit?
  • wat is er nodig aan materialen?
  • welke ruimte is het meest geschikt?
  • hoeveel vrijwilligers zijn er nodig?
  • welke periode, dag of dagdeel komt het beste uit?
  • wat zijn de kosten en de mogelijke opbrengsten?
  • hoe maken we de activiteit bekend?

De leden van de activiteitencommissie begeleiden dit proces en helpen actief mee om een initiatief om te zetten in een activiteit.

Maar ook vanuit De Oase worden nieuwe activiteiten opgepakt, uitgewerkt en aangeboden. Het beleid van de Gemeente Rheden, als opdrachtgever van Stichting de Oase, vormt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. De activiteitencommissie helpt actief mee om dit beleid ‘handjes en voetjes’ te geven en om te zetten in een concreet aanbod van nieuwe activiteiten.

Daarnaast wil De Oase meer themabijeenkomsten organiseren, zoals het Verkiezingsdebat. Maandelijkse presentaties en voorlichtingen over actuele onderwerpen zijn een belangrijke ambitie om te realiseren. In een tijd dat de burger steeds meer op zichzelf is aangewezen, wil De Oase een rol spelen als ontmoetingsplek waar mensen voorlichting krijgen over actuele thema’s en daarbij met elkaar in gesprek raken en ervaringen en oplossingen kunnen delen. Dat hoeft niet altijd te gaan over zware onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld hoe je veilig kunt omgaan met je tablet of smartphone, of hoe je gezond kunt koken met een klein budget.

De leden van de Activiteitencommissie Oase leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelen. De commissie werkt nauw samen met het bestuur van Stichting de Oase.

Interesse? Wij zoeken enthousiaste en initiatiefrijke vrijwilligers. Organiseer je graag activiteiten of wil je hierbij betrokken worden, meld je dan aan voor de Activiteitencommissie Oase. Ook als je wilt meewerken, maar niet direct in deze commissie wilt, meld je dan ook aan. Er is genoeg te doen !!

Meld je aan bij Nicole Pannekoek, Tonet van Hunen – van Zeist, Henk van den Heuvel of via activiteiten@oasedieren.nl