HUISREGELS IN MFC DE OASE

Het is prettig dat iedereen die van De Oase gebruik maakt, elkaar respecteert en zich daarbij aan enkele eenvoudige regels houdt. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik, neem dan contact op met de beheerder van De Oase of het bestuur van Stichting De Oase.

Toegang

De ruimten van het Mfc De Oase zijn alleen toegankelijk voor bezoekers en deelnemers aan de activiteiten en voor de vrijwilligers en de beheerder(s) van (Stichting) De Oase.

Gebruik van de ruimte

  • De gehuurde ruimte moet opgeruimd worden achtergelaten en de tafels en stoelen dienen weer in de oorspronkelijke opstelling terug geplaatst te worden, tenzij dit anders is overeengekomen.
  • De gebruiker mag geen eigen etenswaren, koffie, thee of andere drankjes meenemen in de gehuurde ruimte, tenzij dit anders is overeengekomen.
  • De laatste huurder van de dag zorgt ervoor dat de ramen bij vertrek dicht zijn, het alarm geactiveerd en de tussen- en buitendeuren gesloten.

Consumpties

Consumpties kunnen tegen contante betaling aan de bar worden afgerekend. De consumpties dienen in het gebouw de Oase genuttigd te worden.

Algemene regels

  • Roken binnen het gebouw is niet toegestaan. Roken buiten het gebouw alleen op de daarvoor ingerichte rookplekken.
  • Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Agressie zoals fysiek- en/of verbaal geweld, (seksuele-) intimidatie, handtastelijkheden of hinderlijk gedrag in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.
    Discriminatie en/of opdringen van levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van of aan andere gebruikers is niet toegestaan.

Bij geconstateerde overtreding van deze regels kan/kunnen de betreffende perso(o)n(en) direct worden verwijderd. Bij herhaalde overtreding kan een gebouwverbod worden opgelegd.

Aansprakelijkheid

De Stichting De Oase is niet aansprakelijk voor schade of verloren en/of gestolen eigendommen van de gebruikers, bezoekers en medewerkers. Toegebrachte schade aan gebouw of inventaris dient direct gemeld te worden bij de beheerder van De Oase of het bestuur van Stichting De Oase.

Calamiteit

Bij een calamiteit dient altijd de instructie van de medewerkers opgevolgd te worden.

Indien er geen beheerder of medewerker aanwezig is, is de beheerder bereikbaar op tel.: 06 – 1046 9333.

Februari 2020
Stichting De Oase