Gast-team

Zonder gastteam geen Oase! Deze vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken samen met het beheerdersteam. Zij geven informatie aan bezoekers, zorgen voor de consumpties en maken het mogelijk dat de gebruikers van De Oase op een prettige manier hun activiteiten kunnen uitoefenen.

Als gastdame of gastheer besteedt u uw vrije tijd op een zinvolle manier tussen de vele gebruikers in De Oase. Als u het leuk vindt om met mensen om te gaan en bij te dragen aan een goede sfeer in De Oase, dan is dit zeker iets voor u!

Heeft u interesse en wilt u meer informatie, neem dan contact op met Geertje van de Kaa of Tonet van Zeist.

Ineke Joling

Adrie Klaassen

Alie Harmsen

Margreet van Gorsel

Mien van den Broek

Geertje van de Kaa

Beheer

Tonnie Rutten

Beheer

Bianca de Bruin

Beheer

Tonet van Zeist

Bestuur

De planning en reservering van zalen in De Oase is in handen van Geertje van de Kaa.

Geertje is in De Oase aanwezig op dinsdag en woensdag.

Voor vragen over bijvoorbeeld activiteiten of zaalhuur is Geertje van de Kaa te bereiken op:

Telefoon: 0313 – 843 688 (dinsdag en woensdag: 8.30 – 17.00 uur).

Email: geertjevandekaa@gmail.com

Zaalbeheer

Bestuur

Stichting De Oase geeft ruimte aan sociaal maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van Dieren. Van jong tot oud. Individueel en aan groepen en verenigingen. De Oase is een multifunctionele centrum waar iedere bezoeker welkom is en die de gehele Dierense samenleving dient. Naast het mogelijk maken van de bestaande activiteiten, stimuleert het bestuur de ontwikkeling van nieuwe initiatieven passend binnen de doelstelling en de opdracht van de gemeente Rheden. Daarbij werkt het bestuur aan een kostendekkende exploitatie en goed beheer en behoud van het multifunctionele centrum.

Het bestuur wordt daarbij ondersteund door vrijwilligers.

Email Bestuur: bestuur@oasedieren.nl

Tonet van Zeist
Voorzitter

Ton Klaassen

Secretaris

Richard Sivasli

Penningmeester

Vacature

Vacature