HALVE DAGDELEN VERHUUR
In De Oase is het ook mogelijk om halve dagdelen te huren, zowel voor incidentele huurders als voor huurders met een gebruiksovereenkomst. De maximale gebruikstijd is dan 2 uur. Het bestuur hanteert bij de verhuur van halve dagdelen het halve tarief. Daarbij blijven de gehanteerde kortingen op basis van hele dagdelen! Dus wanneer een gebruiker een overeenkomst heeft voor 20 halve dagdelen per jaar, dan geldt een korting van 10%, want 10 dagdelen per jaar.

Als een gebruiker wil afwijken van de afgesproken tijd, dan kan dit alleen maar in overeenstemming met de beheerder en de volgende gebruiker. Het bestuur beslist over een dergelijke afwijking, waarbij ook het tarief kan worden aangepast.

Gebruiksovereenkomst

Met verenigingen of groepen die wekelijks of maandelijks bij elkaar willen komen, wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst worden de afspraken voor een langere periode vastgelegd. Ook krijgt de vereniging of groep presentatieruimte op de website van De Oase.

Met een gebruiksovereenkomst gelden de volgende kortingen:
• 10% korting voor maximaal 12 dagdelen per jaar.
• 25% korting voor 13 of meer dagdelen per jaar.
• Bij tenminste 400 dagdelen per jaar geldt een speciaal tarief per ruimte.