Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven voor de dagdelenverhuur in De Oase.

Tarievenoverzicht 2018 de Oase 

Zaal Oppervlakte in m² Normaal tarief 10% korting 25% korting Eenheid
 Keuken €     25,00 €       22,50  €       18,75 Per dagdeel*
 Zaal 1 54  €     25,00 €       22,50  €       18,75 Per dagdeel
 Zaal 2 37  €     20,00 €       18,00  €       15,00 Per dagdeel
 Zaal 1 & 2 91  €     35,00 €       31,50  €       26,25 Per dagdeel
 Zaal 3 40  €     25,00 €       22,50  €       18,75 Per dagdeel
 Zaal 4 99  €     35,00 €       31,50  €       26,25 Per dagdeel
 Zaal 4a 70  €     30,00 €       27,00  €       22,50 Per dagdeel
 Zaal 4b 29  €     15,00 €       13,50  €       11,25 Per dagdeel
 Zaal 5 60  €     25,00 €       22,50  €       18,75 Per dagdeel**
 Zaal 6 118  €     30,00 €       27,00  €       22,50 Per dagdeel**
Zaal 7 30  €     15,00 €       13,50  €       11,25 Per dagdeel**

* De keuken moet schoon worden achtergelaten, anders worden extra kosten in rekening gebracht

** Geen daglicht

Voor incidentele huurders geldt het normale tarief. Met verenigingen of groepen die wekelijks of maandelijks bij elkaar willen komen, wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten.

In de overeenkomst worden de afspraken voor een langere periode vastgelegd. Ook krijgt de vereniging of groep presentatieruimte op de website van De Oase.

Met een gebruiksovereenkomst gelden de volgende kortingen:
• 10% korting voor maximaal 12 dagdelen per jaar.
• 25% korting voor 13 of meer dagdelen per jaar.
• Bij tenminste 400 dagdelen per jaar geldt een speciaal tarief per ruimte.

HALVE DAGDELEN VERHUUR
In De Oase is het ook mogelijk om halve dagdelen te huren, zowel voor incidentele huurders als voor huurders met een gebruiksovereenkomst. De verhuur van halve dagdelen is echter aan voorwaarden gebonden, aangezien het een strakkere aanpak en organisatie vereist om één en ander in goede banen te leiden. Vandaar de volgende uitwerking die sinds 1 januari 2016 is ingevoerd voor alle gebruikers.

Uitgangspunten:
– Een half dagdeel is de kleinste eenheid waarin we kunnen verhuren.
– De verhuur van (halve) dagdelen wordt gekoppeld aan een tijdschema.
– Opbouwen en opruimen door alle gebruikers moeten binnen het gehuurde dagdeel plaatsvinden.
– (regelmatige) Overschrijding van het tijdschema leidt tot extra huurkosten voor tenminste een half dagdeel per keer en/of aanpassing van de gebruiksovereenkomst.

Tijdschema:
Een tijdschema is noodzakelijk om onrendabele, niet verhuurbare uren te voorkomen. Als bijvoorbeeld een half dagdeel wordt gehuurd van 9.00-11.00 uur of van 14.30-16.30 uur, dan blijven uren over die nauwelijks te verhuren zijn en dat moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Daarom wordt bij de huur van halve dagdelen het volgende tijdschema gehanteerd:

8.30 – 10.30 uur
10.30 – 12.30 uur
13.00 – 15.00 uur
15.00 – 17.00 uur
17.00 – 19.00 uur
19.00 – 21.00 uur
21.00 – 24.00 uur

Enkele opmerkingen bij dit tijdschema:
– Het tijdschema geldt voor alle dagen; alleen voor de Prikpost (dinsdag) en de marktlieden (woensdag) is De Oase nu eerder geopend.
– Als een gebruiker wil afwijken van het tijdschema, dan kan dit alleen maar in overeenstemming met de volgende gebruiker. Het bestuur beslist over een dergelijke afwijking, waarbij ook het tarief kan worden aangepast.

Tarieven:
Het bestuur hanteert het halve tarief bij de verhuur van halve dagdelen. Daarbij blijven de gehanteerde kortingen op basis van hele dagdelen! Dus wanneer een gebruiker een overeenkomst heeft voor 20 halve dagdelen, dan geldt een korting van 10%, want 10 dagdelen.