Informatie

Stichting Turks Cultureel Centrum Dieren

Het bestuur van de stichting Turks Cultureel Centrum Dieren heeft in haar activiteiten en beleidsplan “integratie en participatie” voor haar leden als hoofddoel opgenomen. Één van het belangrijkste uitgangspunt van integratie en participatie is ontmoeting. Fysieke ontmoeting is een belangrijk instrument voor beeldvorming, vooroordelen, acceptatie en tolerante. Het bestuur heeft altijd open gestaan voor de verhuizing naar beneden. Verhuizing naar beneden biedt meer mogelijkheid aan fysiek ontmoetingen, creëert acceptatie, veiligheid, verantwoordelijkheid, thuisgevoel etc. De huidige verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen in de samenleving hebben meer positieve impulsen nodig dan voorheen. Het Turkse Culturele Centrum wil graag producten gaan aanbieden om de sociale cohesie, sociale samenhang tussen de bewoners te bevorderen, zoals:

 • Voorlichtingenbijeenkomsten voor autochtone en migranten ouders over het onderwijssysteem, opvoeden en voeding.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over Turkse cultuur, waarde en normen, leefstijlen om een brug te slaan.
 • Voorlichtingenbijeenkomsten over westerse cultuur, waarden en normen (in het bijzonder Nederlandse samenleving), leefstijlen en structuren in de samenleving om participatie en integratie te bevorderen.
 • Wat houdt de samenwerking in met onderwijs zoals Het Rhedens, moskee en jongerenwerk RadarUitvoering, sportclubs en met het bestuur van mfc de OASE.
 • Participatie en ontmoeting onder elkaar en educatie.
 • Sociale samenhang bevorderen met wijkbewoners:
  • ontmoeting van volwassen mannen en vrouwen (middelbare leeftijd en senioren)
  • organiseren van activiteiten zoals muziekeducatie, naailessen lessen Nederlandse taal (ook voor jongeren)
  • voorlichting bieden aan jongeren en sportactiviteiten.

Wilt u een traditionele Turkse koffie proeven?

Wilt u een Turkse fruit/ baklava proeven?

Wilt u een gesprek over uw vakantie in Turkije?

Bent u nieuwsgierig naar……….?

Wilt u ons helpen als vrijwilliger……….?

Loopt gerust binnen en geniet van onze Turkse gastvrijheid en gezelligheid.

 

Dag(en)/tijden activiteiten:

Maandag en dinsdag van 17.00-24.00 uur.

Woensdag t/m zondag: 13.00-24.00 uur. 

Contactgegevens

Richard Sivasli